Tirane1

Tirane 1

Rr. Rreshit Petrela (Përballë St. Trenit) – Tirane 1

Tel. 00355-42-232659
Fax 00355-42-256129